ROUHA ARCHITEKT - Projektování staveb

ostatní stavby

služby architekta

  • konzultace při výběru pozemku a lokality
  • architektonické studie
  • kompletní projekty pro územní řízení
  • kompletní projekty pro stavební řízení
  • inženýring (projednání projektu s dotčenými organizacemi)
  • realizační projekty stavby
  • autorské dozory při realizacích
  • projekty interiéru
Ing. arch. Lukáš Rouha - Vančurova 1 / 1949 - Kladno - tel. 775 020 445 - e-mail: lukas@rouhaarchitekt.cz